På dansk ?

www.myx.dk er et websted, der hovesagelig beskæftiger sig med danske slimsvampe.
Hvorfor er det så ikke på dansk?

Det er der et par grunde til.

For det første henvender www.myx.dk sig ikke kun til de danskere, der interesserer sig for slimsvampe. Målgruppen er international. Det fordrer, at sproget er engelsk eller et andet sprog, der forstås verden rundt. Dansk kan næppe siges at opfylde dette kriterium.

Hvorfor så ikke bruge begge sprog?

Jeg har for efterhånden en del år siden haft både en engelsk og dansk version. At vedligeholde to udgaver af webestedet har imidlertid vist sig at kræve mere tid, end jeg har til rådighed. Jeg har derfor valgt kun at beholde den engelsksprogede udgave.

Den anden grund er, at hvis man som dansker vil beskæftige sig med slimsvampe, så vil man hurtigt indse, at der findes meget lidt litteratur om emnet på dansk. Praktisk taget al ny viden om slimsvampe publiceres idag på engelsk og alle aktuelle bestemmelsesværker er skrevet på et fremmmedsprog. Det seneste af de få monografiske værker på dansk er Raunkiærs fra 1888. Bjørnekær og Klinges flora fra 1964 er publiceret på tysk. Begge må nu siges at være forældede. For at kunne fordybe sig i slimsvampene vil det således under alle omstændigheder være nødvendigt at beherske engelsk.

I de senere år har der at været en stigende, omend ret lille, interesse for denne facinerende gruppe organismer. For at imødekomme behovet for tilgængelig bestemmelseslitteratur, har jeg derfor lagt en lettere opdateret udgave af 'Bestemmelsnøgler til danske slimsvampe' til download her på webstedet. Nøglerne blev oprindelig udarbejdet i forbindelse med et én-dags kursus i slimsvampe i regi af Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Denne oprindelige udgave indeholder enkelte fejl og en del mangler, og bør ikke anvendes mere.

Den nyeste udgave af bestemmelsesnøglerne kan hentes her:

Bestemmelsnøgler til danske slimsvampe (pdf - 500kb, version okt. 2019).

Nøgler til danske slimsvampe